14. 3. 2010.

39. seminar: prijave

Svi kandidati koji se prijavljuju za sudjelovanje na 39. seminaru – neovisno o tome čine li to posredstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske odnosno Ministarstva u matičnoj državi, lektora za hrvatski jezik na svojim fakultetima ili se izravno obraćaju Upravi Zagrebačke slavističke škole – obvezni su poslati uredno ispunjenu prijavnicu do 15. svibnja 2010. na e-adresu: slavisticka.skola@ffzg.hr

Procedura prijave završena je kada kandidat u izravnoj komunikaciji – na vlastitu e-adresu – dobije pismo kojim programska tajnica Zagrebačke slavističke škole potvrđuje da je prijava zaprimljena i da je kandidat uvršten na popis polaznika 39. seminara Zagrebačke slavističke škole. Bez pismene potvrde Zagrebačke slavističke škola prijava kandidata neće se smatrati valjanom.

Želi li netko sam platiti troškove sudjelovanja na Školi, cijena kompletnog aranžmana (nastava, kulturni program, stručni izleti, puni pansion u hotelu) iznosi 1.500 eura, dok cijena sudjelovanja u nastavi i kulturnom programu iznosi 600 eura. Za podrobnije informacije zainteresirani se mogu javiti Organizacijskom odboru.