Proseminar o suvremenoj hrvatskoj prozi: Stilovi, diskursne strategije i kontekst suvremene hrvatske proze

Nikola Košćak, prof.

Proseminar je zamišljen kao dijalog o nekoliko proznih tekstova ili knjiga koji su obilježili posljednjih petnaestak godina hrvatske fikcijske proze. Seminar otpočinje razmatranjem književne i sociokulturne situacije tijekom 90-ih i prikazima ovoga razdoblja u tzv. stvarnosnoj prozi. Slijedi razgovor o FAK-u, čiji će sudionici i suputnici biti predstavljeni žanrom kratke priče, a potom i čitanje nekoliko romana koji su obilježili početak i sredinu nultih godina. Neki od autora na čije ćemo se tekstove u seminaru usredotočiti jesu Viktor Ivančić, Miljenko Jergović, Ante Tomić, Robert Perišić, Zoran Ferić, Dalibor Šimpraga, Dubravka Ugrešić, Daša Drndić, Stanko Andrić i Vlado Bulić. U čitanjima odabranih priča i romana (odnosno njihovih ulomaka) kombinirat će se različiti pristupi, tekstualistički i kontekstualistički, a posebna će se pozornost posvetiti različitim tipovima stilističkoga pristupa odabranim tekstovima. Jedno od važnijih nastavnih pomagala bit će i antologija suvremene hrvatske proze priređivačice Jagne Pogačnik.