Proseminar o suvremenoj hrvatskoj poeziji: Hrvatska poezija susreće suvremenu književnu i kulturnu teoriju

Doc. dr. sc. Tvrtko Vuković

Proseminar će obrađivati isprepletanje nekih važnijih problema suvremene književne i kulturne teorije i hrvatskoga pjesništva od modernizma do danas. U središtu će pozornosti biti pitanja: reprezentacije (u najširem smislu riječi), tvorbe identiteta i modela subjektiviteta, tekstualne politike/etike, gradnje i razgradnje književnih institucija, književnopovijesnih istina, moći-znanja književnog diskursa i dr. S obzirom na specifičnosti poetika od simbolizma do postmodernizma u obzor analize će ulaziti primjerice: autostilizacija lirskog ja, upis autorskog u tekstualni subjekt kao čin autobiografskoga samoovjeravanja, uloga naracije (osobito u suvremenoj poeziji), središnja lirska svijest i posljedice njezina raslojavanja, figure melankolije, apostrofe, katahreze, prozopopeje i alegorije, strukturalna i retorička funkcija refrena, uloga autoreferencijalnosti i intertekstualnosti, žanr kao značenjski okvir itd. Korpus će obuhvaćati pjesničke knjige sljedećih autora: Antun Gustav Matoš, Dobriša Cesarić, Tin Ujević, Slavko Mihalić, Ivan Slamnig, Danijel Dragojević, Ivan Rogić Nehajev, Anka Žagar, Krešimir Bagić, Miroslav Mićanović, Branko Čegec, Delimir Rešicki, Miroslav Kirin.