Proseminar hrvatske povijesti

Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

Seminar je zamišljen kao kratki pregled glavnih problema hrvatske povijesti ili točnije, povijesti zemalja i područjima na kojim su živjeli i žive Hrvati od srednjeg vijeka do danas. Iako će dotaknute biti sve glavne dionice hrvatske povijesti: prostorno sužavanje i širenje prostora na kojem živi većina Hrvata, kulturnih utjecaja i osobina državnih, imperijalnih, sustava u kojima su Hrvati živjeli, glavna zadaća predavanja jest ukazati na prijeporne točke iz nacionalne povijesti. Važno bi bilo prepoznati koje se povijesne dvojbe i danas prelamaju u hrvatskom društvu, prisutne ne samo u radovima povjesničara već i u široj javnosti. Zato bi se više govorilo o, primjerice, podrijetlu i dolasku Hrvata, vremenu »narodnih vladara«, problemima ulaska u sastav zemalja krune Sv. Stjepana i zajednice s Habsburgovcima, sve do Prvog svjetskog rata i najburnijeg, vjerojatno i najvažnijeg, dvadesetog stoljeća. Posljednjih stotinjak godina, ono što se često naziva »kratkim 20. stoljećem«, a čine ga jugoslavensko iskustvo i osamostaljenje Republike Hrvatske, u pravom smislu riječi još je posve »neprerađena« povijest.

Izdvajanjem temeljnih epizoda nacionalne povijesti i njihovim smještanjem u širi, europski i svjetski kontekst, cilj je proseminara pokazati i kako je svaka »lokalna« povijest integralni dio velike povijesti Europe. Stoga će se, a riječ je o događajima koji su i najuzbudljiviji, istaknuti i događaji u kojima su pripadnici malog naroda imali najvidljiviju ulogu na svjetskoj sceni. Nije ih bilo puno, ali su iznimno dramatična. Za povijest svih Južnih Slavena obično se govori kako proizvode više »povijesti« no što je mogu konzumirati. Tvrdnja je provokativna, ali zapravo ne dokraja točna. Potrebno je samo prošlom pristupiti na adekvatan način, pa će dimenzija suočavanja s prošlim biti prisutna tijekom cijelog proseminara.