Staroslavenski i starohrvatski jezik

ivana sanković, prof.

Polaznici ovoga proseminara upoznat će se s osnovnim jezičnim značajkama hrvatskih srednjovjekovnih tekstova iz razdoblja od 12. do 16. stoljeća, i to s obzirom na njihovu funkciju: liturgijski (Misal po zakonu rimskoga dvora, Lekcionar Bernardina Splićanina), neliturgijski (Pariška pjesmarica, Regula sv. Benedikta, Zapis popa Martinca, Žića svetih otaca) i pravni tekstovi (Povaljska listina, Poljički statut, Vinodolski zakon). Pokušat će se izdvojiti jezične osobitosti hrvatske redakcije staroslavenskoga jezika (poglavito na fonološkoj razini) i starohrvatske značajke (prije svega na fonološkoj i morfološkoj, a donekle i leksičkoj razini) zastupljene u tekstovima. Polaznici će se upoznati i sa sustavom ustavne (hrvatske) glagoljice. Od njih se stoga očekuje poznavanje osnova gramatike staroslavenskoga jezika i aktivno sudjelovanje u jezičnoj analizi.