Svečano otvorenje 39. seminara

U Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku danas je svečano otvoren 39. seminar Zagrebačke slavističke škole koja je i ove godine inozemnim kroatistima i slavistima pripremila bogat jezikoslovni, književni i kulturni program. Seminar će trajati od 23. kolovoza do 3. rujna 2010.

Riječi dobrodošlice te pregled seminarskog programa iznio je voditelj Škole doc. dr. sc. Krešimir Mićanović. U pozdravnom govoru voditelj je istaknuo da je Škola započela s radom 1972. godine te da otada djeluje kao prestižno multimedijsko središte i značajno mjesto  prezentacije i promocije hrvatskoga jezika i kulture. S radošću je istaknuo da je ove godine u izdanju Škole objavljen zbornik »Muzama iza leđa: čitanja hrvatske lirike« koji kroz nova čitanja hrvatskoga pjesništva ocrtava sadašnje stanje studija lirike u nas.

Govoreći o ovogodišnjem Seminaru voditelj je objasnio dnevni plan rada na 39. seminaru Zagrebačke slavističke škole koji obuhvaća obvezne i fakultativne lektorate i proseminare, predavanja uvaženih sveučilišnih profesora te brojna kulturna zbivanja kao i stručne izlete.

Nastavni dio programa polaznicima nudi jezične vježbe na nekoliko jezičnih razina s ciljem usavršavanja gramatičkih i komunikacijskih vještina polaznika, dok za one koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju nudi teatrološki proseminar, proseminare o suvremenoj hrvatskoj prozi i poeziji te fakultativne proseminare na kojima će biti riječi o staroslavenskom i starohrvatskom jeziku te o hrvatskoj povijesti i kulturi.

Predavanja su već tradicionalno podijeljena u dva tematska ciklusa od po pet predavanja. Prvi tjedan 39. seminara Škole odnosi se na jezikoslovni ciklus, koji je osmislio prof. dr. Ivo  Pranjković, a nosi naslov »Sintaksa i suprasintaksa hrvatskoga jezika«. Predavanja će držati ugledni hrvatski jezikoslovci, a govorit će o sintaktičkoj i suprasintaktičkoj problematici hrvatskoga standardnog jezika. Dr. sc. Tatjana Pišković izlagat će o sintaktičkoj naravi gramatičke kategorije roda, prof. dr. sc. Ivo Pranjković govorit će o redu riječi u hrvatskom jeziku, dr. sc. Milan Mihaljević pozabavit će se pitanjima u hrvatskome jeziku, prof. dr. sc. Lada Badurina također će se baviti  jezičnom problematikom na razini sintakse i suprasintakse dok će prof. dr. sc. Marina Katnić-Bakaršić govoriti o dilemama i izazovima akademskog diskursa.

Na prijelazu iz jezikoslovnog u književni ciklus predavanja o novostima iz jezikoslovne i književne kroatistike govorit će profesorica Ana Ćavar i profesor Nikola Košćak.

Književni ciklus koncipirao je prof. dr. sc. Krešimir Bagić, tematski je logičan nastavak prošlogodišnjeg književnog ciklusa, a nosi naslov »Književnost i kultura osamdesetih«. Kroz književne prakse 80-ih godina 20. stoljeća i njihov umjetnički, kulturni i društveni kontekst polaznike 39. seminara provest će prof. dr. sc. Krešimir Bagić, doc. dr. sc. Tvrtko Vuković, prof. dr. sc. Milovan Tatarin, dr. sc. Maša Kolanović te doc. dr. sc. Feđa Vukić.

U sklopu fakultativnog programa 39. seminara predviđene su projekcije hrvatskih filmovima (»Ritam Zločina« redatelja Zorana Tadića, »U raljama života« redatelja Rajka Grlića te »Oprosti za kung fu« redatelja Ognjena Sviličića) kao i organizirani studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti.

Osim u filmu, polaznici seminara moći će uživati i u glazbi, i to u koncertu Dubrovačkoga gudačkog kvarteta.

U recentna zbivanja na hrvatskoj kulturnoj sceni polaznici Zagrebačke slavističke škole bit će uvedeni kroz susrete s hrvatskim piscima. Organizirane su dvije književne večeri na kojima će gostovati Olja Savičević Ivančević, Roman Simić Bodrožić te Branko Čegec.

Riječi dobrodošlice polaznicima Seminara srdačno su uputili i zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Tatjana Šimac Bonačić, župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić te dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras.

Organizaciju 39. Seminara financijski su poduprli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija. Knjige su za 39. Seminar donirali: Naklada MD, Matica Hrvatska te Profil International.

Nakon zaželjene dobrodošlice i predstavljanja programa 39. seminara Zagrebačke slavističke škole voditelj je pozvao sve polaznike Seminara te cijenjene goste na domjenak u atriju Poslijediplomskog središta.

Fotoalbum