Program 51. seminara

Ponedjeljak, 21. kolovoza 2023.

15:00 Registracija
17:00–19:00 Upoznavanje polaznika s nastavnicima i neformalni rad u grupama
21:00 Dubrovačke ljetne igre: Sjetne žene raguzejske, Dora Ruždjak Podolski

Utorak, 22. kolovoza 2023.

9:30–10:30 Svečano otvaranje 51. hrvatskog seminara za strane slaviste
10:30–12:45 Obavezni lektorat/proseminar
13:00–14:00 Evelina Rudan: Intermedijalnost, citatnost i usmeni intertekst pisane književnosti
16:30–19:00 Razgledavanje stare gradske jezgre i obilazak dubrovačkih zidina

Srijeda, 23. kolovoza 2023.

8:30–9:15 Fakultativni proseminar
9:30–12:00 Obavezni lektorat/proseminar
12:15 Tomislava Bošnjak Botica: Jedan, dva ili tri oblika – o morfološkom preobilju u hrvatskome
13:15 Katja Radoš-Perković: Hrvatski operni libreto u 19. stoljeću
16:30−19:00 Posjet Lovrijencu

Četvrtak, 24. kolovoza 2023.

8:30–9:15 Fakultativni proseminar
9:30–12:00 Obavezni lektorat/proseminar
12:15 Ivan Botica: Na križištu civilizacija – Prožimanje latinice, glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru
13:15 Nikica Gilić: Prožimanja dokumentarnoga i fikcijskoga u suvremenom hrvatskom filmu
21:00 Filmska večer: Sigurno mjesto, Juraj Lerotić

Petak, 25. kolovoza 2023.

8:30–9:15 Fakultativni proseminar
9:30–12:00 Obavezni lektorat/proseminar
12:15–13:15 Oksana Timko Đitko: Prožimanje bliskorodnih jezika (na primjeru rusinskoga jezika)
15:20−19:00 Stručni izlet na Lokrum

Subota, 26. kolovoza 2023.

8:30–9:15 Fakultativni proseminar
9:30–12:00 Obavezni lektorat/proseminar
12:15–13:15 Cvijeta Pavlović: Frančezarije i moliérade
16:00−18:00 Posjet Franjevačkom samostanu Male braće
20:30−22:30 Književna večer s Borisom Senkerom i Cvijetom Pavlović (moderira S. Coha)

Nedjelja, 27. kolovoza 2023.

9:00 Cjelodnevni stručni izlet: Elafitsko otočje
21:00−23:00 Večernji program u atriju Poslijediplomskoga središta

Ponedjeljak, 28. kolovoza 2023.

8:30–9:15 Fakultativni proseminar
9:30–11:15 Obavezni lektorat/proseminar
11:30−12:30 Katica Krešić: Općehrvatsko i regionalno u kulturnome identitetu bosanskohercegovačkih Hrvata
12:40−14:30 Posjet Sponzi i Državnom arhivu u Dubrovniku

Utorak, 29. kolovoza 2023.

8:30–9:15 Fakultativni proseminar
9:30–12:00 Obavezni lektorat/proseminar
12:15−13:15 Natka Badurina: Ključ od velikih vrata Hinka Gottlieba − kanon, žanr i interpretacija humorističnog romana o holokaustu
16:30−19:00 Dubrovnik kao prostor kulturnih prožimanja
21:00−23:00 Umjetnička večer s Mirom Gavranom i Mladenom Gavran (moderira M. Aleksovski)

Srijeda 30. kolovoza 2023.

8:30–9:15 Fakultativni proseminar
9:30–12:00 Obavezni lektorat/proseminar
12:15−13:15 Maša Grdešić: Veze književnosti i interneta u tekstovima suvremenih hrvatskih autorica
14:45 Stručni izlet u Cavtat (Kuća Vlaha Bukovca, Mauzolej obitelji Račić)

Četvrtak, 31. kolovoza 2023.

8:30–9:15 Fakultativni proseminar
9:30–12:00 Obavezni lektorat/proseminar
12:15 Dragan Damjanović: Od Držića do guslara – Bukovčev oslik dubrovačkog kazališta
13:15 Karel Jirásek: Mrežni korpus za pretraživanje slavenskih jezika
19:00−20:00 Radionica na mrežnom korpusu (vodi K. Jirásek)

Petak, 1. rujna 2023.

8:30–9:15 Fakultativni proseminar
9:30–12:00 Obavezni lektorat/proseminar
13:50−15:45 Posjet Umjetničkoj galeriji Dubrovnik
21:00 Završna večer uz dodjelu diploma

Subota, 2. rujna 2023.

9:30–10:45 Neformalni rad u grupama
11:00−12:00 Svečano zatvaranje 51. hrvatskog seminara za strane slaviste