52. hrvatski seminar za strane slaviste

Od 18. do 31. kolovoza 2024. u Dubrovniku će se održati 52. hrvatski seminar za strane slaviste. U okviru konverzacijskih lektorata polaznici će usavršavati znanje hrvatskoga jezika, a u okviru proseminara i predavanja raspravljat će o jezikoslovnim, književnim, povijesnim i kulturnim temama koje povezuje središnja tema Seminara – (Kratki) spojevi u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.

Više

O 52. seminaru

Pojedinosti o 52. hrvatskom seminaru za strane slaviste.

Više