39. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovane kolegice i kolege, 39. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku­ od 23. kolovoza do 3. rujna 2010. U nastavnom dijelu programa naši će polaznici sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne i povijesnokulturološke teme. Uporišta su predavačkoga dijela ciklusi predavanja: ovogodišnji je jezikoslovni ciklus predavanja posvećen temi Sintaksa i suprasintaksa hrvatskoga jezika, a književni ciklus temi Književnost i kultura osamdesetih. Našim ćemo polaznicima nastojati predstaviti recentna zbivanja u hrvatskoj kulturi.

Više

Program 39. seminara

Osnovni su oblici posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola primjenjuje u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati/proseminari, tematski ciklusi predavanja, fakultativni program, kulturna zbivanja i stručni izleti.

Više

39. seminar: prijave

Svi kandidati koji se prijavljuju za sudjelovanje na 39. seminaru – neovisno o tome čine li to posredstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske odnosno Ministarstva u matičnoj državi, lektora za hrvatski jezik na svojim fakultetima ili se izravno obraćaju Upravi Zagrebačke slavističke škole – obvezni su poslati uredno ispunjenu prijavnicu do 15. svibnja 2010. na e-adresu: slavisticka.skola@ffzg.hr

Više

Raspored 39. seminara

Detaljan raspored programa 39. hrvatskog seminara za strane slaviste.

Više

39. seminar: korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, vizama, zdravstvenom osiguranju i organizacijskom odboru Seminara.

Više