Svečano otvorenje 39. seminara

U Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku danas je svečano otvoren 39. seminar Zagrebačke slavističke škole koja je i ove godine inozemnim kroatistima i slavistima pripremila bogat jezikoslovni, književni i kulturni program. Seminar će trajati od 23. kolovoza do 3. rujna 2010.

Više

Sintaktička narav gramatičke kategorije roda

Nakon svečanoga otvorenja 39. seminara, prof. dr. sc. Ivo Pranjković najavio je jezikoslovni ciklus predavanja »Sintaksa i suprasintaksa hrvatskoga jezika«. Dr. sc. Tatjana Pišković održala je prvo predavanje pod nazivom »Sintaktička narav gramatičke kategorije roda«.

Više

Obilazak povijesne jezgre Grada

U poslijepodnevnim satima prvoga dana 39. seminara doc. dr. sc. Tomislav Bogdan polaznike je proveo povijesnom jezgrom Dubrovnika. Obilazak je započeo u parku na Pilama odakle su polaznici mogli vidjeti tvrđave Bokar, Lovrjenac i Minčetu. Govoreći o nastanku Dubrovnika krajem 6. i početkom 7. stoljeća te o  dubrovačkim zidinama i njihovoj obrambenoj važnosti u povijesti Grada, Tomislav Bogdan polaznike je uveo u bogatu dubrovačku povijest.

Više

Red riječi

Ugledni hrvatski jezikoslovac prof. dr. sc. Ivo Pranjković održao je predavanje pod nazivom »Red riječi« u kojem je izložio niz pravila prema kojima se riječi slažu u veće sintaktičke cjeline. Na početku predavanja prof. dr. sc. Ivo Pranjković istaknuo je kako je u proučavanju hrvatskoga jezika odavno uočena vrlo važna razlika između osnovnoga i obilježenoga reda riječi te da je na tu razliku među prvima nedvosmisleno upozorio Adolfo Veber Tkalčević, a elemente takva razlikovanja susrećemo i u »Ilirskoj slovnici« Vjekoslava Babukića iz 1854. godine.

Više