Suizdanja

Prva hrvatskoglagoljska Početnica 1527. Priredio i pogovor napisao Josip Bratulić, suradnik na pripremi izdanja Mladen Kuzmanović, stručni savjetnik Stjepan Damjanović. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Školska knjiga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske, 1983.

Josip Bratulić, Istarske književne teme. Pula: Istarska naklada, Zagreb: Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske, 1987.

Zlatko Keser, Keser : Balade / Josip Depolo. Esej o Baladama = An Essay on »Balade« / Mladen Kuzmanović. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Međunarodni slavistički centar SRH, 1987.

Stanko Lasić, Mladi Krleža i njegovi kritičari: 1914–1924. Zagreb: Globus, Međunarodni slavistički centar SRH, 1987.

Slobodan Prosperov Novak, Dubrovnik iznova. Zagreb: Liber, Međunarodni slavistički centar SRH, 1987.

Slobodan Prosperov Novak, Dubrovnik Revisited. Zagreb: Liber, Međunarodni slavistički centar SRH, 1987. Prevela Sonja Bašić

Stjepan Damjanović, Opširnost bez površnosti: Podsjetnik na djelo Vatroslava Jagića. Zagreb: Međunarodni slavistički centar SRH, Globus, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1988.

Stjepan Damjanović, Jedanaest stoljeća nezaborava. Osijek: Izdavački centar »Revija«, Zagreb: Međunarodni slavistički centar RH, 1991.

Dragutin Tadijanović, Dani djetinjstva. Zagreb: Sveučilišna tiskara, Matica hrvatska, Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske, 1993. (Bibliofilsko izdanje)