Cymelia Croatica: biblioteka pretisaka (1983–1990)

Ljudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko slavenskoga pravopisana, poleg mudrolubneh na­rod­­neh i prigospodarneh temelov i zrokov = Kurzer Entwurf einer Kroatisch-slavischen Ortho­graphie nach philosophischen, nazionälen und ökonomischen Grundsätzen. Zagreb: Međunarodni­ slavistički centar SR Hrvatske, Liber, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1983. Pogovor Josip Bratulić. Pretisak izdanja: Vu Budimu iz tiskarnice Kralevskoga Vseučilišča, 1830.

Antun Mihanović, Rech domovini od hasznovitozti piszanja vu domorodnom jeziku [A. Mihanović od Petropolja]. Zagreb: Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske, Liber, Klanjec: Skupština općine Klanjec, 1985. Pogovor Stjepan Damjanović, transliteracija Stjepan Damjanović i Mladen Kuzmanović. Pretisak izda­nja: Vu Bechu: J. Snirer, 1815.

Tabla za dicu: edne malahne knižice... = Abecedarium und der ganze Katechissmus ausslegung in der Crobatischen Sprach [Glagoljska i ćirilska tabla za dicu Tübingen 1561.]. Zagreb: Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske, Liber, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1986. Dodatak pretisku, pogovor i transliteracija Stjepan Damjanović. Pretisak izdanja: Tübingen: H. Ungnad, 1561.

Slova nad grobom Ljudevita Gaja izgovorena Franom Kurelcem. Zagreb: Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske, Mladost, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1989. Manje poznate riječi i pojmovi Josip Bratulić. Pretisak izdanja iz 1872.

Piesni pokorne Kraglia Davida gospodina Giva Frana Gundulichia. Zagreb: Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske, 1990. Dodaci Slobodan P. Novak, Dunja Fališevac, Darko Novaković. Pretisak izdanja iz 1621.