Stručno vijeće Škole

Stručno vijeće Zagrebačke slavističke škole (2024–)

Coha, Suzana

Gligorić, Igor Marko

Kuštović, Tanja

Plejić Poje, Lahorka

Radaković, Ninoslav

Rudan, Evelina

Šutalo, Goranka

Stručno vijeće Zagrebačke slavističke škole (2022–2023)

Ćavar, Ana

Coha, Suzana

Dukić, Davor

Gligorić, Igor Marko / Aleksovski, Marinela

Jelaska, Zrinka / Šutalo, Goranka

Marković, Ivan / Rudan, Evelina

Nazalević Čučević, Iva

Stručno vijeće Zagrebačke slavističke škole (2019–2021)

Mićanović, Krešimir / Marković, Ivan

Molvarec, Lana

Nazalević Čučević, Iva

Kolanović, Maša

Pišković, Tatjana

Rudan, Evelina

Vuković, Tvrtko

Stručno vijeće Zagrebačke slavističke škole (2017–2018)

Brković, Ivana

Ćavar, Ana

Dukić, Davor

Kolanović, Maša

Pišković, Tatjana

Rudan, Evelina

Članovi Stručnog vijeća Zagrebačke slavističke škole (2000–2016)

Bagić, Krešimir (2005–2012)

Bogdan, Tomislav (2009–2012)

Botica, Stipe (2000–2008)

Damjanović Stjepan (2003–2008)

Fališevac, Dunja (2000–2008)

Kuštović, Tanja (2009–2012)

Menac-Mihalić, Mira (2000–2004, 2009–2010)

Mićanović, Krešimir (2005–2016)

Molvarec, Lana (2013–2016)

Nemec, Krešimir (2000–2006)

Pandžić, Vlado (2000–2002)

Petrović, Bernardina (2015–2016)

Pišković, Tatjana (2013–2016)

Plejić Poje, Lahorka (2013–2014)

Pranjković, Ivo (2000–2004)

Rafolt, Leo (2005–2006)

Rudan, Evelina (2000–2004, 2013–2016)

Ryznar, Anera (2009–2012)

Samardžija Marko (2003–2004)

Vidović Bolt, Ivana (2007–2008)

Vuković, Tvrtko (2009–2012)

Žagar, Mateo (2005–2008, 2011–2014)

Članovi Upravnog vijeća Zagrebačke slavističke škole (1996–1999)

Damjanović, Stjepan (1996–1999)

Fališevac, Dunja (1996–1999)

Pranjković, Ivo (1996–1999)

Samardžija, Marko (1996–1999)

Članovi Savjeta Zagrebačke slavističke škole (1972–1991)

Bogišić, Rafo, predsjednik Savjeta (1972–1981)

Bratulić, Josip (1982–1989)

Budak, Pero (1972–1988)

Frangeš, Ivo (1972–1981)

Hekman, Jelena (1978–1990)

Hercigonja, Eduard (1982–1990), predsjednik Savjeta (1989–1990)

Humel, Stjepko (1973–1979)

Ivanišin, Nikola (1972–1981)

Janković, Ankica (1976–1990)

Katičić, Radoslav (1972–1977)

Lazanja, Ivica (1975)

Malić Zdravko (1972–1981)

Moguš, Milan (1972–1981)

Papež, Mirsada (1982– 1990)

Podrebarac, Vlado (1978)

Silić, Josip, predsjednik Savjeta (1982–1988)

Šmit, Boris (1980–1990)

Vuletić, Branko (1972–1981)

Zuber, Maja (1972–1975)