Kontakt

Izv. prof. dr. sc. Tatjana Pišković, voditeljica Zagrebačke slavističke škole
Doc. dr. sc. Lana Molvarec, zamjenica voditeljice
Doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević, programska tajnica
Izv. prof. dr. sc. Maša Kolanović, voditeljica književnoznanstvenog i kulturološkog bloka

Adresa:
Zagrebačka slavistička škola
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
HR-10 000 Zagreb

Tel. +385 (0)1 6120 067
Fax +385 (0)1 6156 879
E-adresa: slavisticka.skola@ffzg.hr

Oblikovanje: KaramanDesign
Programiranje: Tomislav Uvodić
Web administrator: Vanja Štefanec