Aleksandra Balatinac

Iskustva i doživljaji koje sam stekla i doživjela u okviru Zagrebačke slavističke škole ostat će mi uvijek u lijepom sjećanju. Seminari su bili poučni, kulturni programi zabavni, a profesori i suradnici ljubazni i otvoreni za svaku šalu.