13. 8. 2014.

Vrijeme u jeziku/Nulti stupanj pisma

Zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole

Urednici: Tatjana Pišković, Tvrtko Vuković

Zagreb, 2013.

220 str. | 17×24 cm | meki uvez

ISBN 978-953-175-465-1

Narudžbenica

Sadržaj

Urednička bilješka (Tvrtko Vuković)

I. Vrijeme u jeziku

 • Branimir Belaj
  O vremenu i vremenskim značenjima u hrvatskome jeziku
 • Ivo Pranjković
  Izražavanje vremenskih odnosa padežnim oblicima i prijedložno-padežnim izrazima
 • Željka Brlobaš
  Sustav glagolskih vremena u hrvatskome jeziku
 • Lada Badurina
  Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta
 • Tatjana Pišković
  Vremenski leksički koncepti u hrvatskome jeziku

II. Nulti stupanj pisma

 • Krešimir Bagić
  Uvod u nulte
 • Anera Ryznar
  Dezintegracija stvarnosne proze i novi pripovjedni modeli
 • Tvrtko Vuković
  Lirika u tranziciji. Od trženja lirike do neutrživosti lirskih stvari
 • Katarina Peović Vuković
  Književnost i remedijacija. Mediji kao kulturalna dominanta kasnog kapitalizma

III. Portret filologa

 • Josip Lisac
  Stjepan Ivšić (1884–1962)

IV. Appendix

 • Popis sudionika 41. seminara Zagrebačke slavističke škole