20. 7. 2016.

Program 45. seminara

Osnovni su oblici posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola primjenjuje u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati/proseminari, tematski ciklusi predavanja, fakultativni program, kulturna zbivanja i stručni izleti.

Nastavni dio programa Zagrebačke slavističke škole u svojstvu predavača, voditelja proseminara, lektora i voditelja različitih programa najvećim dijelom izvode nastavnici Odsjeka za kroatistiku, potom nastavnici ostalih odsjeka zagrebačkoga Filozofskog fakulteta te nastavnici Zagrebačkoga sveučilišta i drugih hrvatskih sveučilišta.

Modul A: Obavezni lektorati/proseminari

Lektorati i proseminari organizirani su kao komprimirani sveučilišni kolegiji.

U lektorate (jezične vježbe) polaznici se uključuju ovisno o stupnju znanja jezika te se u njima, u skladu s time, usavršavaju pojedine gramatičke i konverzacijske vještine nužne za svakodnevnu i stručnu komunikaciju na hrvatskome jeziku.

U proseminare se upisuju polaznici koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju, a na njima se obrađuju izabrane lingvističke, književne i kulturološke teme.

Studenti obavezno odabiru jedan od ukupno sedam obaveznih lektorata/proseminara:

Lektorati

1. Hrvatski za početnike (stupanj A1)
2. Konverzacija I (stupnjevi A2+, B1)
3. Konverzacija II (stupanj B2)
4. Konverzacija III (stupnjevi C1 + C2)

Proseminari

5. Hrvatska književnost I
6. Hrvatska književnost II

Lektorat Hrvatski za početnike traje četiri sata, a svi ostali obavezni lektorati/proseminari tri sata.

Modul B: Fakultativni lektorat/proseminar

Uz odabrani obavezni lektorat/proseminar studenti mogu, ako to žele, odabrati jedan od dva ponuđena fakultativna lektorata/proseminara:

1. Staroslavenski i starohrvatski jezik
2. Hrvatska povijest i kultura

Fakultativni lektorati/proseminari traju jedan sat.

Modul C: Predavanja

Predavanja iz hrvatske književnosti, kulture i jezika organizirana su oko teme tijela i raznolikih praksi u koje su tijela uključena, što podrazumijeva interdisciplinarnu metodu čime nastavljamo takav pristup raznim aktualnim i složenim fenomenima, započet prije nekoliko godina na seminarima Zagrebačke slavističke škole. U dvanaest pozvanih predavanja vrhunskih stručnjaka iz različitih se perspektiva želi promisliti tijelo kao materijalna i simbolička kategorija u kontekstu hrvatskog društva, kulture i umjetnosti te njihovih simboličkih praksi u dijakronijskoj i sinkronijskoj dimenziji (jezik, književnost, sport, performans, rad, rat, film, prehrana, medicina i psihijatrija…). Niz disciplina i simboličkih praksi kojima je u središtu interesa tijelo, govori o tome kako je tijelo nemoguće promatrati samo kao biološku činjenicu te da je potrebno nadići stoljetnu dualnu podjelu između duše i tijela te promatrati tijelo kao diskurzivnu konstrukciju koja je neizostavno uključenu u sferu društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog. Ovim nizom predavanja, metodološki i tematski raznolikim, nastojat ćemo dati značajan doprinos ovom problemu unutar humanističkih disciplina.

Modul D: Fakultativni program

Fakultativni program održava se u poslijepodnevnim satima. U sklopu toga programa bit će prikazani kratki, cjelovečernji i dokumentarni hrvatski filmovi koji su povezani sa središnjom temom Škole. Bit će također organizirani studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti, a polaznici zainteresirani za hrvatski film moći će se uključiti u rad filmske radionice.

Modul E: Kulturna zbivanja

Uz prigodna predavanja o hrvatskoj kulturnoj tradiciji za polaznike Zagrebačke slavističke škole bit će organizirani susreti s hrvatskim piscima, znanstvenicima, glazbene i filmske večeri. Ti će programi sudionike Škole izravno uputiti u recentna zbivanja u hrvatskoj kulturi.

Fakultativni lektorat/proseminar (modul B) 9:00–9:45
Obavezni lektorat/proseminar (modul A) 9:50–12:30
Predavanje (modul C) 12:45–13:45
Fakultativni program (modul D) 15:00–18:30
Kulturna zbivanja (modul E) 20:00, 21:00

Stručni izleti

Stručni su izleti posve prirodan nastavak opisanih sadržaja. Koncipirani su tematski i izvode se uz stručno vodstvo. Bit će organiziran izlet u Cavtat, na Elafitsko otočje te u Ston.