Povijest hrvatskoga jezika / Književne prakse sedamdesetih

Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole

Urednik: Krešimir Mićanović

Zagreb, 2010.

294 str. | ilustr. | 24 cm | meki uvez

ISBN 978-953-175-360-9

Preuzmite .pdf (2,7 MB)

Preuzmite .pdf (ilustracije) (8,8 MB)

Sadržaj

 • Proslov (Krešimir Mićanović)
 • Povijest hrvatskoga jezika
  • Stjepan Damjanović: Hrvatski srednjovjekovni tekstovi: tri pisma i tri jezika
  • Anđela Frančić: Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću
  • Ivo Pranjković: Hrvatski jezik u 19. stoljeću
  • Lada Badurina: Standardizacijski procesi u 20. stoljeću
  • Ivo Žanić: Hrvatski jezik danas: od povijesne tronarječnosti do trokuta standard – Zagreb – Dalmacija
 • Književne prakse sedamdesetih
  • Krešimir Bagić: Uvod u sedamdesete
  • Milovan Tatarin: Kamo su bježali hrvatski prozaici 1970‐ih?
  • Tvrtko Vuković: Zamukli majstorov glas: politika hrvatskih pjesničkih poetika sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća
  • Lada Čale Feldman: Humor, ironija, parodija i travestija u hrvatskoj drami sedamdesetih
  • Zvonko Maković: Postobjektna umjetnost i umjetnost sedamdesetih
 • Tema 1: Vojnović
  • Leo Rafolt: Nepovoljna vremena za rađanje nacije: o ideološkim supstratima Vojnovićeva dramskog stvaralaštva (i njihovu prešutnom kontinuitetu)
 • Tema 2: Užitak
  • Milovan Tatarin: Uskraćeni užitak: o spolnim zabranama u hrvatskoj srednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj književnoj kulturi
 • Kritička čitanja
  • Tanja Kuštović: Novosti iz jezikoslovne kroatistike
  • Nikola Košćak: Izbor iz književne kroatistike
 • Appendix
  • Popis sudionika 38. seminara Zagrebačke slavističke škole Dubrovnik, 24. VIII. – 5. IX. 2009.