Fakultativni jednotjedni književni proseminar – Pet dana poezije

Dr. sc. Andrea Milanko

amilanko@ffzg.hr

Čitat ćemo i analizirati po jednu pjesmu kanonskih hrvatskih autora: Teški zrak (A. B. Šimić), I ja što evo bezumno ispisah (Tin Ujević), Kad si mi ono dala nogu (Ivan Slamnig), Metamorfoza (Slavko Mihalić), Bitka (Josip Sever). Osim što su njihove pjesme reprezentativne za poetičke modele hrvatske lirike 20. stoljeća, artikuliraju razne emocije (ljutnja, strah, radost, sram, tuga, gađenje, ljubomora, zavist itd.) upotrebljavajući različite stilske registre i versifikacijske mogućnosti. U proseminaru ćemo analizirati jezično-stilske odlike pojedine pjesme, njezina formalna obilježja (stih, strofa), lirski subjekt i iskazivačku dimenziju pjesme. Aktivnim sudjelovanjem u interpretaciji pjesama polaznici će pospješiti svoju jezičnu kompetenciju i proširiti svoje čitalačke horizonte. Za sudjelovanje u proseminaru potreban je viši stupanj jezične kompetencije.