Lingvistički proseminar – Jezik i emocije

Izv. prof. dr. sc. Mislava Bertoša

mbertosa@ffzg.hr

Polaznici će se na seminaru upoznati s nekima od tema koje se svrstavaju u područje koje ispituje odnos između jezika i emocija. U to će ponajprije biti uključen odnos jezika i žudnje te načini na koje se žudnja stvara i komunicira jezičnim i semiotičkim (multimodalnim) praksama. Zatim će biti predstavljena pojava govora mržnje te njezine posljedice i funkcije u društvenim kontekstima. Na proseminaru će, konačno, biti izloženo područje koje se bavi mogućnostima (ne)iskazivosti ekstremnih emotivnih stanja, uključujući i traumatična iskustva, odnosno problematika neiskazivosti u jeziku i razne tipologije šutnje. Sudjelovanje u proseminaru podrazumijeva viši stupanj jezične kompetencije.