Konverzacija III

Dr. sc. Igor Marko Gligorić

imgligoric@gmail.com

Cilj je lektorata razvijanje lingvističke, sociolingvističke i pragmatične sastavnice komunikacijske kompetencije polaznika čije poznavanje hrvatskoga jezika odgovara stupnju C1, iskusnim korisnicima (prema Zajedničkome europskome referentnome okviru za jezike). Približno će se jednaka pozornost posvetiti proizvodnim i prijamnim jezičnim djelatnostima. Osnovne su metode rada: razgovor, čitanje, slušanje i prepričavanje neprilagođenih tekstova različitih tipova diskursa te usmeno i pisano sastavljanje vlastitih. Jezične će se značajke uočavati na tematski aktualnim tekstovima koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima hrvatskoga standardnoga jezika. Posebna će se pozornost posvetiti glagolima u kontekstu, sintaksi padeža, osnovama tvorbe riječi, sinonimima i antonimima u hrvatskome jeziku, konektorima, modalnim izrazima, hrvatskome pravopisu, naglasnome sustave hrvatskoga jezika te osnovama hrvatske dijalektologije.