Književni proseminar – Binarizmi u hrvatskoj poeziji i prozi

Doc. dr. sc. Lana Molvarec

lana.molvarec@gmail.com

Ovaj će proseminar ponuditi čitanja djela moderne i suvremene hrvatske književnosti s obzirom na središnju temu 49. seminara Zagrebačke slavističke škole, a to su binarizmi. U prvom tjednu tema je hrvatska proza čija će se reprezentativna djela 20. i 21. stoljeća ogledati kroz neke temeljne dihotomije koje prikazuju bitne dileme modernosti i suvremenosti. Opreka muško – žensko analizirat će se na primjeru Matoševih novela, a ona između estetike i ideologije na primjeru Krležine drame Kristofor Kolumbo. Tekstovi suvremene književnosti prvenstveno će se analizirati iz perspektive označavanja i preoznačavanja prostora. Eseji Dubravke Ugrešić najjasnije podcrtavaju odnos ukorijenjenosti i izmještenosti, domovine i egzila u tranzicijskom i postsocijalističkom razdoblju, a eseji Jurice Pavičića odnos sjevera i juga u suvremenom hrvatskom kulturnom i društvenom kontekstu, osobito imajući u vidu aktualne turističke prakse. Radit će se i na tekstovima hrvatske moderne i postmoderne lirike. Binarizmi su u lirici prisutni i kao tema i kao način izvedbe teksta. Na primjeru Cesarićeve antologijske pjesme Voćka poslije kiše dekonstruirat će se opreka izvorno – izvedeno. Pokazat će se posljedice lirskim tekstom osnažene, a interpretacijom osporene hijerarhizacije. Slamnigova pjesma Bukoličnom, trijeznom čitaocu gradi i razgrađuje binarizme autor – tekst, značenje – interpretacija, autor – čitatelj te na taj način uspostavlja iznimnu politiku tekstualne izvedbe koja redefinira okoštale pristupe tekstu u studiju lirike. Tematski se binarizmi gore – dolje, dubina – površina, tijelo – duh, znanje – neznanje, tuđe – prisno grade i razgrađuju u mnogim lirskim opusima i pjesmama. Pristupat će im se iz različitih teorijskih perspektiva ne bi li se osvijetlili njihovi učinci na čitanje, razumijevanje i namjene lirike. Također će se analizirati takozvani antibinaristički trend u postmodernističkoj hrvatskoj lirici.