23. 8. 2021.

Stručni izlet na otok Šipan: posjet ljetnikovcu Skočibuha