22. 8. 2021.

Završen 49. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole

Članak na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 22. 8. 2021.