Posjet Umjetničkoj galeriji

U okviru kulturnoga programa polaznici Škole danas su posjetili Umjetničku galeriju uz stručno vodstvo više kustosice Rozane Vojvoda. Umjetnička galerija Dubrovnik osnovana je 1945. godine. Njezina je zgrada prvotno bila reprezentativna stambena palača bogata dubrovačkog brodovlasnika Bože Banca, a tek je 1948. prenamijenjena u izložbeni prostor i muzej. Otada prikuplja, čuva, obrađuje, izlaže i publicira likovno-umjetničku građu nastalu u regionalnome, nacionalnome, a prema mogućnostima i u međunarodnome likovnom okruženju. Usmjerivši se na likovna djela nastala od pojave Vlaha Bukovca do danas, Galerija je tijekom sedamdeset godina svojega rada uspjela prikupiti vrijednu građu s više od dvije i pol tisuće slika, skulptura, grafika, crteža, multimedijskih djela. Osim kao presudni dio likovno-umjetničkoga života Dubrovnika i širega prostora postala je i jedno od važnijih središta cijeloga hrvatskog likovno-umjetničkog prostora. Polaznici su imali priliku, uz stalnu postavu, vidjeti izložbu Istina fotografkinje Mare Bratoš koja obuhvaća izbor portretistike vlastitih aktova nastalih u ciklusima: Autoaktovi u šumi (1995), Autoaktovi (2005), Autoaktovi 2015 (2015), Ljubav i život žene (2017), Autoportret s kćeri (2021) te Pavla i Mara (2022).

Anamarija Mrkonjić i Iva Orepić

Fotoalbum