Dubrovačke ljetne igre: Ranko Marinković, Pod balkonima

Polaznici su u okviru večernjega kulturnog programa Škole pogledali predstavu Pod balkonima, utemeljenu na istoimenoj zbirci novela Ranka Marinkovića, velikana hrvatske književnosti 20. stoljeća, s prijelaza modernizma u postmodernizam.

Više

Lana Molvarec, Junak na putu: mitologija, kontrakultura, self-help

O slobodnijem poimanju metafore kao konceptualnog i kulturnog fenomena govorila je Lana Molvarec, docentica na Katedri za noviju hrvatsku književnost pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više

Filmska projekcija: Kartoline

Nakon predavanja dr. sc. Lane Molvarec polaznicima škole predstavljena je hrvatska dijalektalna raznolikost mockumentarnom serijom Kartoline.

Više

Leo Rafolt, Režija baštine i njezini političko-metaforički dispozitivi: studija slučaja

Trećeg je dana u večernjem terminu predavanje održao dr. sc. Leo Rafolt, izvanredni profesor pri Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Više