Posjet dominikanskom samostanu

Nakon razgledavanja franjevačkog samostana polaznici Škole uputili su se prema sjeveroistočnom dijelu Grada gdje se na rubu zidina smjestio dominikanski samostan. Tamo ih je dočekao Ivan Viđen, povjesničar umjetnosti koji sudjeluje u obnovi samostana. Priču o dominikanskom redu vodič je započeo na bočnom ulazu u crkvu, položaju s kojega se otkriva duhovna, kulturno-umjetnička, obrazovna, ali i obrambena važnost dominikanskog samostana u Dubrovniku.

Više

Metafora i osjećaji u internetskom diskursu

Dio svog istraživanja o međudjelovanju konceptualne metafore i internetskog diskursa u tvorbi emocionalnih stilova polaznicima je predstavio profesor Mateusz-Milan Stanojević.

Više

Lovrijenac: priča o slobodi

Nakon drugoga predavanja održanoga u sklopu jezikoslovnoga ciklusa, polaznici Škole nastavili su s popodnevnim otkrivanjem dubrovačkih znamenitosti verući se do povijesnoga zdanja na zapadu Grada, tvrđave Lovrijenac, na čijem ih je vrhu dočekao stručni voditelj Marojica Bijelić.

Više

Filmska projekcija: Kratki izlet

Kulturni dio večernjeg programa nastavio se filmskom projekcijom Kratkog izleta Igora Bezinovića.

Više