Metafore i metonimije u interakciji

Lingvistički blok predavanja nastavio je prof. dr. sc. Mario Brdar govoreći o interakciji metafore i metonimije.

Više

Ljetnikovac Petra Sorkočevića: priča o ljepoti

Polaznici su se u okviru popodnevnoga programa uputili prema ljetnikovcu Petra Sorkočevića, jednom od najljepših i posve očuvanih ljetnikovaca Republike.

Više

Tko pjeva zlo ne misli

Ovogodišnji je, bogat i raznolik, ciklus večernjih filmova u Poslijediplomskom učilištu okončan kultnim filmom Tko pjeva zlo ne misli.

Više

Metafora u tvorbi i leksikalizaciji

Izlaganje Metafora u tvorbi i leksikalizaciji predavačica je započela izloživši model za tumačenje interakcije značenjskih procesa s tvorbom riječi: gramatika se – kao mreža raznih odnosa koji zrcale aspekte naših doživljaja svijeta i znanja o njemu – nužno nalazi u nerazdruživoj povratnoj sprezi sa semantikom.

Više