Korisne informacije

Dolazak i odlazak polaznika

Polaznici 51. seminara Zagrebačke slavističke škole koji polaze Program u cijelosti ili prvome tjednu očekuju se u Dubrovniku, u Poslijediplomskome središtu Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, u ponedjeljak 21. kolovoza 2023. Polaznici koji polaze Program u drugome tjednu očekuju se u Dubrovniku u nedjelju 27. kolovoza.

Program će prema rasporedu početi u ponedjeljak 21. kolovoza upoznavanjem polaznika s nastavnicima i neformalnim radom u grupama, a u utorak 22. kolovoza u 9:30 svečano je otvaranje 51. seminara. Nastava u lektoratima i proseminarima počet će isti dan u 10:30. Za polaznike koji sudjeluju u prvome tjednu Seminara Program završava u nedjelju 27. kolovoza, a za polaznike koji Seminar pohađaju u cijelosti ili u drugome tjednu u subotu 2. rujna 2023.

Od Zračne luke Dubrovnik do Autobusnog kolodvora Dubrovnik može se koristiti službeni shuttle bus Zračne luke Dubrovnik, odakle se do Poslijediplomskoga središta Dubrovnik dolazi gradskim autobusima broj 1a, 1b i 1c (silazi se na posljednjoj stanici ‒ Pile), v. raspored. Cijena je karte kupljene u vozilu 1,99 EUR.

Troškove putovanja (dolazak u Dubrovnik i odlazak iz Dubrovnika) snose sami polaznici.

Smještaj

Polaznici Škole bit će smješteni u Poslijediplomskome središtu Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, gdje je osigurana i prehrana. Škola snosi troškove smještaja i prehrane u Poslijediplomskome središtu Dubrovnik za stipendirane polaznike isključivo u razdoblju trajanja Seminara. Troškove eventualnoga smještaja prije 21. kolovoza i poslije 2. rujna snose sami polaznici.

Najveći dio Programa (rad u lektoratima i proseminarima, predavanja, kulturna zbivanja) odvijat će se također u prostorima Poslijediplomskoga središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu.

Diplome

Polaznici Zagrebačke slavističke škole dužni su sudjelovati u nastavnome programu (redovito pohađati odabrani lektorat ili proseminar i predavanja) i u izvannastavnome kulturnom programu. Polaznici koji primjereno odrade svoje obveze na kraju Seminara dobivaju diplomu s potpisima voditeljice Škole i dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 3 ECTS-boda.

Vize

Molimo polaznike kojima je za ulazak i za boravak u Republici Hrvatskoj potrebna viza da je na vrijeme pribave kako bi pravodobno došli na Seminar. Zagrebačka slavistička škola ne može posredovati u proceduri dobivanja viza i ne može davati jamstvena pisma.

Zdravstveno osiguranje

Preporučujemo polaznicima da pribave potvrde o zdravstvenome osiguranju koje će im omogućiti prikladnu zdravstvenu zaštitu i izvan granica njihovih zemalja. Zagrebačka slavistička škola ne može pokriti eventualne troškove liječenja.

Organizacijski odbor

Doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević, voditeljica Zagrebačke slavističke škole
Dr. sc. Goranka Šutalo, poslijedoktorandica, zamjenica voditeljice
Marinela Aleksovski, v. lekt., programska tajnica
Izv. prof. dr. sc. Suzana Coha, voditeljica književnoznanstvenog bloka